Nieuws

Op deze pagina informeren we je graag over het laatste nieuws uit ons Huis van het Kind.

Opgroeipunt

2024/01/15

Terug

Waarmee kan je bij Opgroeipunt terecht?

Opgroeipunt is het centrale punt voor alle meldingen. Elke vraag, ervaring of klacht is voor Opgroeipunt een melding.

Je kan een melding delen over:

  • Diensten van Opgroeien zoals Kind en Gezin en Jeugdhulp, adoptie en zorgtoeslag.
  • Organisaties die Opgroeien subsidiëren en erkennen, zoals kinderopvanglocaties, consultatiebureaus en voorzieningen jeugdhulp

Wat doet Opgroeipunt met je melding?

  • Luistert naar je ervaringen met organisaties voor opgroeiende kinderen 
  • Onderzoekt je melding, volgt nauwgezet op en koppelt naar je terug
  • Doet aanbevelingen om de kwaliteit van de diensten te verbeteren
  • Geeft advies en tips als je een probleem zelf wil aanpakken
  • Heb je een vraag over Jeugdhulp? We zoeken samen uit waar je terechtkan

Heb je een klacht?

Opgroeipunt bundelt de krachten van JO-lijn en de klachtendienst Kind en Gezin.

Opgroeipunt voert onafhankelijk onderzoek, bezorgt de resultaten aan de betrokken partijen en bespreekt deze met hen. Zo proberen we herstel te realiseren en verbindend te werken.

Alle informatie die onder het beroepsgeheim valt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet gedeeld worden zonder jou te informeren. 

Niet tevreden over de manier waarop je klacht door Opgroeien werd behandeld? Dan kan je steeds contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst.

Meer info: https://www.opgroeien.be/opgroeipunt 

Adres

Patronaatstraat 9
1950 Kraainem