Informatie voor jouZwangerschap & bevallen

Hieronder vind je informatie en doorverwijzingen naar onze partners.

Anders dan verwacht

De zwangerschap wordt doorgaans als een heugelijke en blije periode beschouwd. Spijtig genoeg verloopt deze periode soms ‘anders dan verwacht’. 

Onvervulde kinderwens

Eén op vijf koppels in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een onvervulde kinderwens. Een deel van hen volgt hiervoor een behandelingstraject in een fertiliteitscentrum. Een begripvolle houding van de omgeving en de werkgever zijn erg belangrijk.

Hieronder vind je een overzicht van waar je als wensouder terecht kan:
www.deverdwaaldeooievaar.be is een online forum voor lotgenoten

In de Facebook-groep wensouders kan je in contact komen met lotgenoten.
Bij Fara kan je terecht voor allerhande informatie ivm een kinderwens.

Ziekenhuizen in de buurt :

Ongepland zwanger

Je bent ongepland zwanger. Er kunnen heel wat gevoelens door je heen gaan die vaak ook tegenstrijdig zijn. Je bent angstig, boos, verdrietig, maar misschien ook blij of hoopvol. Een zwangerschap brengt, gepland of ongepland, heel wat gevoelens met zich mee. Een vertrouwenspersoon kan helpen om je emoties te uiten. Je zal allicht ook meteen gaan nadenken over wat je nu moet doen. Besef dat er verschillende opties zijn. Neem de tijd om ze allemaal te onderzoeken. Informeer je goed. Hoe meer je weet over de verschillende mogelijkheden, hoe beter je kan beslissen.

Bij Fara (luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes) kan je terecht voor informatie en met vragen:

Kindje verliezen

De moeder en partner ontwikkelen een sterke band met het kindje tijdens de zwangerschap. Het verlies van een kind voor of na de geboorte (miskraam of doodgeboorte) zorgt voor een enorm verdriet. Als ouders ga je door een verwerkingsproces en moet je het verlies een plaats geven.
Bij volgende organisaties kan je terecht:

  • Met lege handen is een zelfhulpgroep voor ouders die geconfronteerd werden met het overlijden van hun kind, kort voor, na of tijdens de geboorte, ongeacht de oorzaak of zwangerschapsduur. 
  • OVOK is een zelfhulpgroep voor ouders die in eender welke omstandigheid een kind verloren zijn.
  • Je kan een beroep doen op de begeleiding van een regioverpleegkundige bij Kind en Gezin of je vroedvrouw. Op de website van Kind & Gezin vind je informatie terug over officiële regelingen bij het verlies van een kind (wanneer kan je je kindje officieel een voornaam geven, ...).
  • Boven De Wolken is een vzw die ouders steunt wanneer ze hun baby verliezen. Dat doen ze door hen tastbare herinneringen te geven en hen bij te staan tijdens die eerste moeilijke momenten. De professionele fotografen doen dit gratis, met hart en ziel, met liefde voor kostbare herinneringen en met respect voor de ouders en hun baby. De foto’s zijn een blijvende herinnering die nooit zal vervagen, foto’s die sterrenouders met veel trots aan iedereen kunnen laten zien, want ook sterrenouders zijn fiere ouders.  
  • In het Koesterhuis van het Berrefonds kan je terecht om te praten met lotgenoten tijdens hun wekelijkse inloopdag. Ook organiseren ze praatgroepen en koesterbabbels. Meer informatie vind je op hun website.
  • EHBF – eerste hulp bij formaliteiten. Hier vind je heel wat praktische informatie over wat je administratief dient te regelen wanneer je kindje overlijdt. 

Vroeggeboorte

Naar de komst van een kindje kan lang en intens worden uitgekeken. Maar als het kindje te vroeg geboren wordt, brengt het nieuwe leven vaak ook een periode van angst en bezorgdheid met zich mee. 

Er bestaan verschillende diensten die ouders van een te vroeg geboren kindje ondersteunen.
Vraag zeker ook raad bij je behandelend (kinder)arts of verpleegkundige.
Meer informatie vind je bij:

Geen roze wolk

In de periode voor of na de bevalling verwacht je dat je gezin gelukkig is met de baby. In de realiteit is het vaak anders. Voor vele moeders is dit een ‘donkere’ en ‘eenzame’ periode. De fysieke, psychische en relationele veranderingen maken je kwetsbaar. Verder kan er een slaaptekort ontstaan omwille van de onderbroken nachten en te weinig nachtrust. Je geraakt oververmoeid en uitgeput. In plaats van te genieten van je baby en het moederschap, wordt de zorg voor je baby eerder een last, waardoor je begint te twijfelen aan je kwaliteiten als moeder en in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Moest je dit herkennen, praat er dan over met je vroedvrouw, huisarts of Kind & Gezin.

Je kan ook contact opnemen met ‘Wolk in mijn hoofd’, een initiatief van het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid. Het netwerk wil de preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap tot één jaar na de bevalling verbeteren.

Pleegzorg en adoptie

Is er bij jou thuis nog een plekje vrij? Misschien is pleegzorg of adoptie wel iets om te overwegen.

Onze gemeente kent bij een wettiging door adoptie een premie toe.

Meer info kan je vinden op:

Meerlingzwangerschappen

Ben je zwanger van een drieling? Dan heeft jullie gezin binnenkort de handen vol. Kind en Gezin kan helpen bij het zoeken naar extra ondersteuning. Meld je hiervoor tijdens je zwangerschap aan via de Kind en Gezin-Lijn. Zij helpen je een antwoord te zoeken op al je vragen rond babyuitzet, verlofmogelijkheden, ouderschap, …

Ze brengen je, als je dat wenst, in contact met de teamleden van Kind en Gezin in je buurt of diensten die jullie kunnen ondersteunen.

Adres

Patronaatstraat 9
1950 Kraainem